MY PAINTINGS:

Dec 5, 2010

Muzeum DULAG 121 w Pruszkowie, czyli misja MASTER zakończona!!!

Projekt Muzeum Wypędzonych Dulag 121 na terenie dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Pruszkowie pod Warszawą.

Dulag 121 był obozem przejściowym utworzonym przez Niemców w sierpniu 1944 r. w obliczu wybuchu Powstania Warszawskiego. Przeszło przez niego ponad pół miliona warszawiaków wygnanych z niszczonej stolicy po Powstaniu. Kilkudniowy pobyt w Dulagu zapisał się w pamięci setek tysięcy ludzi jako straszny początek powojennej tułaczki - ludność była tu selekcjonowana, a następnie wysyłana do obozów koncentracyjnych, obozów pracy lub do miast i wsi Generalnej Guberni. Ok. 100 tys. wygnańców udało się uratować.

Muzeum w postaci rozległego „centrum historycznego” upamiętniać ma przede wszystkim tragedię exodusu Warszawy, ale też dzieje miasta i mieszkańców Pruszkowa. Ma być też ośrodkiem edukacyjno-badawczym poświęconym historii przymusowych migracji ludności Europy po II wojnie światowej.

Wybrane elementy projektu:


Teren dawnych zakładów i dawnego obozu ma ok 43 ha powierzchni i wygląda dziś tak:


Obok zabytkowych XIX i XX-wiecznych budynków i hal przemysłowych stoją dziś urodziwe blaszane hale magazynowe zbudowane przez nowego właściciela terenu:


Koncepcja przestrzenna Muzeum (kolorem niebieskim zaznaczone są nowe elementy dodane do historycznego założenia warsztatów):
Dec 4, 2010

Projekt muzeum DULAG 121 cd.

Widoki poszczególnych "przystanków" muzealnej ścieżki:

Droga Wprowadzająca do Muzeum - biegnie wzdłuż muru przy torach kolejowych Warszawa-Pruszków:
Hala Cieni, czyli pusta hala pełna ludzi:
Photobucket
Plac Migracji przy hali dawnej kuźni i budynku rozdzielni energetycznej: